پنج‌شنبه، 18 آذر 1395 - 8 ربيع الاول 1438 - 8 دسامبر 2016        ورود اپراتور   English
  ahwaz Municipality ahwaz Municipality  
 
 
 
   اسناد و مدارك » شيوه نامه سرمايه گذاري
 
Text/HTML

 

شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادي

شهرداری اهواز

 

Û* ماده ( یک ) :

بمنظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و بهینه سازی چرخه اجرائی جهت هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در استفاده از منابع موجود شهرداری اهواز ،این شیوه نامه تهیه گردیده که پس از تصویب شورای اسلامی شهر اهواز لازم الاجرا خواهد بود .

Û ماده ( 2 ) :

Å تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات شیوه نامه :

الف ) سرمایه

عبارت است از انواع منابع اعم از نقدی  و غیر نقدی و منقول و غیر منقول که توسط سرمایه گذار یا مشارکت کننده اظهار می شود .

1- منابع نقدی :

بصورت وجوه نقد از طرق مختلف از جمله نظام بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و تسهیلات و اعتبارات  توسط سرمایه گذار و مشارکت کننده به جریان سرمایه گذاری تزریق يا تعهد می شود .

2- منابع غیر نقدی :

اموال منقول و غیر منقول شامل ماشین آلات ، تجهيزات ، زمین و ساختمان و ابنیه و ابزار و ادوات و قطعات یدکی و     مواد اولیه ، دانش فنی ، خدمات تخصصی و مدیریت و این قبیل موارد را شامل می شود .

3- سود سهام و سهام قابل انتقال شرکتها و موسسات .

4-سایر موارد مجاز و قانونی شناخته شده در جامعه که بعنوان منابع تلقی می شود .

 

 

ب ) سرمایه گذار یا مشارکت کننده :

عبارت است از شخص حقیقی يا حقوقی ، اعم از دولتی و غیردولتی ایرانی و غیر ایرانی که با اطلاع از توانایی و امکانات خود و شهرداری اهواز در چارچوب توافقات و قراردادهای منعقده به سرمایه گذاری درپروژه های شهری اقدام می نمایند .

ü تبصره :

منظور از سرمایه گذار خارجی اشخاصی هستند که براساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران  امکان حضور و ورود منابع خارجی آنان مجاز شمرده شده و می تواند به جریان سرمایه گذاری تزریق شود .

*ج ) جایگاه امور سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در شهرداری اهواز

یعنی جایگاه سازمانی درتشکیلات شهرداری اهواز که حسب وظایف تعریف شده در چارچوب این شيوه نامه مسئولیت جذب سرمایه گذاران را برای پیشبرد اهداف و سیاستها و پیگیری و هدایت روند امور مذکور را پس از تصویب نهائی در درون شهرداری عهده دار می باشد و با توجه به اهميت موضوع ، در حوزه اي بنام معاونت سرمايه گذاري و مشاركت هاي اقتصادي شهرداري اهواز متمركز مي گردد.

*د ) هیأت عالی سرمایه گذاری

مرجع سیاست گذاریها و اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاریهای مردمی بعهده هیأتی مرکب از مدیران ، کارشناسان مستقیم و غیر مستقیم شهرداری و شورای اسلامی شهر که مطابق این آئین نامه مسئولیت تشخیص ، تصویب ، نظارت و هدایت بر امور سرمایه گذاری را بر عهده دارند .

*ﻫ ) کمیته هاي کارشناسی

به منظور بررسی کارشناسی پروژه ها و طرحهای سرمایه گذاری ، کمیته های با ترکیب مشخص در این شیوه نامه مسئولیت بررسی کارشناسی پروژه ها را به عهده دارد .

Û ماده ( 3 ) :

*Å اهداف مورد نظر در این شیوه نامه

1- استقرار نظام واحد و شیوه عملکرد یکسان و سازمان یافته در امور سرمایه گذاری و اقتصادی و مشارکت .

2- فراهم آوردن امکان مشارکت و حضور موسسات خصوصی و غیرخصوصي در امور مربوط به شهرداری .

3- امکان ایجاد برنامه ریزی در منابع درآمدی شهرداری به منظور اداره شهر .

4- افزایش ضریب تضمین و اطمینان در سرمایه گذاری و جذب سرمایه های کلان بخش خصوصی و غیر خصوصی .

5- بكارگيري و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه همزمان بخش خصوصی و غیر خصوصی در مدیریت امور شهری .

6- فراهم آوردن بستر و زمينه مناسب عمراني و آبادي شهر با استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي و غيرخصوصي.

7- بسط و گسترش دامنه فعالیتهای سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و اشاعه فرهنگ آن .

8- شفاف سازی فعالیتهای مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی .

9- مدیریت راهبردی و هدفمند امور سرمایه گذاری و مشارکتها در درون سازمان .

10- استفاده از عوامل و عناصر موثر و تأثیر گذار درتصمیمات بعنوان الگوی کارآمد در تأمین منابع مورد نیاز شهرداریها .

Û ماده ( 4 ) :

*Å جایگاه امور سرمایه گذاری

بمنظور تعیین متولی مشخص برای هدایت و رهبری مناسب جهت تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری و پشتیبانی از آن ، معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادي شهرداری از نظر جایگاه سازمانی زیر نظر شهردار اهواز تعیین می گردد .

Û ماده ( 5 ) :

Å**عناوین و زمینه های مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت

1- سرمایه گذاری در امور مسکن بصورت ایجاد سکونت گاه های متناسب با بافت هاي اجتماعی شهروندان .

2- ایجاد امکانات و تجهیزات شهری و انجام عملیات شهرسازی شامل : تهیه زمین و نقشه های تفکیکی و آماده سازی و واگذاری و یا مشارکت در احداث .

3- احداث ، توسعه و نگهداری فضاهای سبز ( باغات ، تفرجگاه ها و مراکز تفریحی و شهربازی و پارکهای جنگلی و ... )

4- ایجاد و راه اندازی کارخانه ها و کارگاههای تولید مصالح و تجهیزات شهری .

5- احداث مجتمع های تجاری و خدماتی ، تفریحی ورزشی ، فرهنگی و . . .

6- سرمایه گذاری در امور مربوط به بهسازی ، نوسازی ، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و سرمایه گذاری در تأسیسات حمل و نقل اعم از احداث پارکینگ ، پایانه ها ، پارکومترها ، تراموا ، منوریل ، اتوبوسرانی ،  مینی بوسرانی ، تاکسیرانی و. . .

7- احداث وایجاد زیر ساخت و تأسیسات شهری اعم از زیرگذر ، روگذر ، عابر گذر ، مسیرگشایی ، طرح های بدنه سازی و اصلاح و بازسازی بافت فرسوده شهر. (مشاركت در احداث ميادين ميوه و تره بار «كوچك» و «بزرگ»).

8-کاهش ورفع آلودگی های زیست محیطی .

9- امورمربوط به تنظیف ،جمع آوری ، بازیافت زباله و مواد زاید جامد .

10- امور مربوط به بهبود و ارتقاء فرهنگ شهر و شهر نشینی .

11- بهسازی و نوسازی سامانه هاي مورد عمل و ارائه خدمات مربوط به مأموریت های خدمات شهری و امور اجرائی .

12- ساماندهی تابلوها و تبلیغات شهری متناسب با فرهنگی بومی .

13- زیر ساختهای مرتبط با صنعت توریسم وگردشگری داخلی و خارجی از قبیل کمپ ها ، اقامتگاههای توریستی ، تله کابین و....

14- سرمایه گذاری در راستای زیبا سازی شهر ، ایجاد مبلمان شهری ، بهسازی بافت های فرسوده شهر و ساماندهی حاشیه نشینی و ساماندهي مشاغل و صنايع شهري (مشاغل مزاحم).

15- احداث جاذبه های گردشگری و مشارکت در احیای آثار تاریخی .

16- جذب سرمایه های کوچک وجزئی اشخاص اعم از نقدی و غیر نقدی و مشارکت دادن آنها در طرحهای مشخص به روشهای مختلف از جمله پذیره نویسی و سهام دار پروژه.

17- تهيه و تأمين ماشين آلات مورد نياز شهرداري.

Û ماده ( 6 ) :

**Å ترکیب هیأت عالی سرمایه گذاری

به منظور سیاست گذاری و تصمیم گیری در کلیه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری اهواز ، هیأتی مرکب از اشخاص زیر تحت عنوان (هیأت عالی سرمایه گذاری ) تعیین می شود.

1- شهردار ( رئیس )

2- دو نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

3- رئیس شورای اسلامی شهر

4- یک نفر با انتخاب شهردار به عنوان دبیر هیأت عالی سرمایه گذاری منصوب میگردد .

5- معاون مالی و اداری شهرداری

6- معاون شهرسازی و معماری شهرداری

7- معاون فنی و عمرانی شهرداری

8- مدیر امور مالی شهرداری

ü تبصره یک : رئیس هيأت عالي می تواند بنا به ضرورت و تشخیص ، از کارشناسان و صاحب نظران بدون حق رای جهت شرکت  در جلسه دعوت بعمل آورد .

ü تبصره دو :

تصمیمات هیأت عالی نهایی قلمداد شده و ملاك عمل و اقدام شهرداری و عوامل اجرایی آن بوده و هیچ یک ازاعضای مذکور در ماده (6) راساً حق فسخ و تغییر آن را نخواهد داشت .

 

ü تبصره سه :

معاون سرمايه گذاري ، مسئولیت تهیه طرحها با مشخصات و زمینه های مورد نیاز ، توجیهات فنی و اقتصادی و اطلاع رسانی ، انجام مذاکرات اولیه و دیدارها  و بازدید های مرتبط با طرح ، بررسی و امکان سنجی سرمایه گذاری متقاضی و مذاکرات اولیه و اخذ پیشنهادات آنها وبررسی و ارائه جهت تصویب به هیأت عالی را به عهده خواهد داشت. 

ü تبصره چهار :

تشکیل جلسات هیأت عالی منوط به حضور شهردار و يكي از اعضاء شورای اسلامی شهر و جمعاًٌ با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت پیدا می کند . دعوت نامه توسط دبیر بصورت مکتوب ارسال مي گردد .

ü تبصره پنج :

تصمیمات هیأت عالی با اکثريت آراء که الزاماً رأی شهردار جزء اكثريت آراء باشد قابل اجراء می باشد.

ü تبصره شش :

کلیات پیشنهادات مشارکت ابتدا توسط معاون سرمايه گذاري در هیأت عالی مطرح و در صورت موافقت با کلیات موضوع برای انجام کارکارشناسی به معاونت سرمایه گذاری ارجاع شده و پس از تهیه گزارش کارشناسی لازم و تعیین آورده ها و سهم الشراکه و اخذ نظر مشورتي كميته كارشناسي ، پرونده مجدداً در هیأت عالی مطرح و  تصمیم گيري خواهد شد .

ü تبصره هفت :

معاون سرمايه گذاري می تواند از بين کارشناسان مجرب شهرداری در زمینه های مالی ، عمرانی ، شهرسازی و حقوقی و دو نفر صاحب نظر مسایل سرمایه گذاری از خارج از مجموعه شهرداری ، اقدام به تشکیل کمیته هاي کارشناسی نماید و پرونده های سرمایه گذار مشارکتی را قبل از طرح در جلسه هیأت عالی سرمایه گذاری در کمیته مذکور طرح نموده و نظر مشورتی کارشناسان مذکور را کسب نماید .

*الف ) ترکیب اعضاء این کمیته ها به شرح زیر خواهد بود :

1- نماینده تام الاختیار معاون شهرسازی و معماري شهرداري

2- نماینده تام الاختیار معاون فنی و عمرانی شهرداري

3- نماينده تام الاختيار معاون مالي و اداري شهرداري

4- مدير امور حقوقي شهرداري

5- مدير املاك شهرداري

6- شهردار منطقه يا مدير عامل شركت يا سازماني كه طرح متعلق به آن است.

7- ساير كارشناسان ذيصلاح به تشخيص مدير امور سرمايه گذاري

8- نماينده امور قرادادها

9 -كميته هاي سه گانه شامل :

- كميته مالي و اقتصادي

- كميته فني و شهرسازي

- كميته قراردادها و حقوقي   

ü تبصره :

 انتخاب نوع و تعداد افراد كميته هاي مذكور باتوجه به نوع پروژه بعهده معاون سرمايه گذاري مي باشد.

ب ) تصميمات اين كميته ها قطعي نبوده و صرفاً جنبه مشورتي دارد و هيأت عالي در «رد» يا «قبول» آن مختارخواهد بود.

ج ) اين كميته ها صرفاً بعنوان ارائه مشورت به معاونت سرمايه گذاري و بررسي كارشناسي موضوع جهت تكميل  پرونده هاي سرمايه گذاري و مشاركتي عمل خواهد نمود.

Û ماده ( 7 ):  

Å**روش انتخاب سرمايه گذار :

1- جهت رعايت حال كليه سرمايه گذاران و عدالت اجتماعي ، واگذاري كليه پروژه هاي مشاركتي از طريق فراخوان عمومي خواهد بود.

2- جهت تسريع در امور و تحقق پروژه هاي مشاركتي آگهي هاي فراخوان در «دو» نوبت (يك نوبت در يك روزنامه كثيرالانتشار كشوري و يك نوبت در يك روزنامه كثيرالانتشار استاني) به فاصله (هفت روز) منتشر خواهد شد.

3- انتخاب و تشخيص سرمايه گذار با هيأت عالي خواهد بود كه پس از تصويب طرح هاي اوليه طبق بند (3) از ماده (8) انجام مي گيرد.

4- براي كليه پروژه هايي كه انحصاري مي باشد از طريق هيأت عالي سرمايه گذار انتخاب خواهد شد.

5- هيأت عالي حق انتخاب سرمايه گذاري را دارد كه داراي امكانات بيشتري از قبيل: سرمايه ، ماشين آلات و سابقه باشند.

6- سرمايه گذاران اعم از حقيقي و حقوقي كه بيشترين امكانات را به شهرداري ارائه نمايند انتخاب خواهند شد.

7- هيأت عالي سرمايه گذاري مي تواند در برخي موارد به تشخيص خود پروژه هايي را بدون انجام تشريفات فراخوان به شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد در اين نوع پروژه ها جمع كل آورده شهرداري نبايد   بيش از ده درصد رقم كل بودجه پيشنهادي سال مربوطه آن شهرداري باشد در غير اين صورت چنين قراردادهايي مي بايست پس از تأييد هيأت عالي سرمايه گذاري به تصويب شوراي اسلامي شهر نيز برسد.

- كليه امور مربوط به سرمايه گذاري و مشاركت ها ، شامل :

فراخوان – تهيه مدارك و مستندات- عقد قرارداد نظارت و ... در حوزه معاونت سرمايه گذاري و مشاركت هاي اقتصادي طبق اين شيوه نامه صورت خواهد گرفت ، به جزء مواردي كه طبق اين شيوه نامه به مناطق و سازمان ها محول شده است.

Û ماده (8) :

***Å وظايف و اختيارات هيأت عالي سرمايه گذاري :

1- بررسي و تصويب زمينه ها و طرح هاي ارائه شده .

2- تصويب توجيهات فني و اقتصادي طرح هاي مورد مشاركت.

3- تصويب طرح هاي ارائه شده اوليه مورد نظر امور سرمايه گذاري و مشاركت.

4- استفاده از ظرفيت هاي قانوني نهادهاي فرادست شهرداري در ارتباط با روش هاي مختلف سرمايه گذاري.

5- تشخيص روش هاي مورد عمل ، فرايند انجام كار ، تهيه مقدمات و انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري پس از اين بند (3) از ماده (7)

6- نظارت بر پيشرفت انجام امور مربوط به سرمايه گذاري و حُسن انجام كار .

7- تعيين قدرالسهم شهرداري از مشاركت و محل آن.

8- اخذ تسهيلات و مشاركت با بانك ها و نهادهاي اقتصادي.

ü تبصره (يك) :

-هيأت عالي و اعضاي آن نمي توانند اختيارات خود را در زمينه موضوعات اين آيين نامه به ديگران تفويض نمايند.

ü تبصره (دو) :

-گزارش اقدامات انجام گرفته درخصوص موضوعات مورد سرمايه گذاري به صورت (شش ماهه) توسط شهردار تهيه و تقديم شوراي اسلامي شهر خواهد شد.

Û** ماده (9) :

 

كليه امور مربوط به سرمايه گذاري و مشاركت هاي اقتصادي شهرداري از جمله در مناطق شهرداري و سازمان هاي وابسته ، فقط با موافقت هيأت عالي سرمايه گذاري به شرح زير صورت خواهد گرفت:

1- مديران هر يك از مناطق شهرداري و سازمان ها و واحدهاي تابعه شهرداري حسب ضرورت مي توانند با تصويب رئيس هيأت عالي ، نسبت به تعريف جايگاه مناسب سازماني و پيش بيني نيروي انساني مورد نياز از پرسنل رسمي يا قراردادي خود به صورت تمام يا پاره وقت ، متناسب با كميت و كيفيت پروژه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري  اقدام نمايند.

2- مديران مناطق و سازمان هاي وابسته شهرداري بايستي نسبت به زمينه يابي سرمايه گذاري و بررسي هاي اوليه كارشناسي و جانبي مربوط به پروژه هاي مورد نظر سرمايه گذاري اقدام و به منظور بررسي و اقدمات بعدي موضوع به معاونت سرمايه گذاري ارائه نمايند.

Û *ماده (10) :

به منظور جلب مشاركت و ايجاد انگيزه و استفاده از توانمندي هاي مديران و عوامل انساني و كارشناسي مناطق و سازمان ها و واحدهاي تابعه شهرداري موارد زير باتوجه به تصويب موردي توسط هيأت عالي قابل اجرا هستند :

1- آثار درآمدي و هزينه هاي «بودجه اي » كليه پروژه هاي اجرا شده پس از تصويب و عقد قرارداد آن به فعاليت هاي مالي آن منطقه يا سازمان و يا واحد مربوطه منظور شود.

2- بخش برنامه اي و عملياتي و مديريتي طرح هاي مصوب اجرا شده حسب موقعيت جغرافيايي طرح به عنوان فعاليت هاي آن منطقه يا سازمان منظور شود.

3- ارزيابي عملكرد مديران و عوامل انساني مرتبط و تأثير گذار در امر سرمايه گذاري و مشاركتي توسط  معاونت سرمايه گذاري انجام پذيرفته و متناسب با امتيازات مكتسبه علاوه بر تشويق ، پاداش هاي نقدي و غيرنقدي بعد از تصويب هيأت عالي صورت مي گيرد.

ü تبصره :

نظام و سيستم ارزيابي عملكرد با هدف ترويج و گسترش امور سرمايه گذاري و مشاركت ها در سطح شهرداري ،     مناطق و سازمان ها با پيشنهاد معاون سرمايه گذاري و تصويب رئيس هيأت عالي به مورد اجرا گذارده مي شود.

 

Û *ماده (11) :

Å شهرداري از طريق معاونت سرمايه گذاري در تهيه متن قراردادهاي اوليه يا پيش نويس تقاهم نامه هاي مشاركتي و قابل سرمايه گذاري موظف به رعايت نكات زير مي باشند :

1- ذكر مشخصات قرارداد.

2- موضوع مشاركت و سرمايه گذاري.

3-آورده هاي طرفين (نقدي ، غيرنقدي).

4- سهم الشراكه طرفين.

5- مدت اجراي قرارداد و بهره برداري طرف هاي مشاركت.

6- مدت و شروع اجراي قرارداد و قيد بروز فورس ماژور و عوامل غيرقابل پيش بيني يا تأخيرات ناشي از  تغييرات جوي، تعيين مدت جهت تجهيزكارگاه ، پيش بيني تعطيلي احتمالي عمليات اجرايي پروژه از طريق مراجع ذيربط و عدم احتساب ايام مذبور در مدت قرارداد.

7- قيد تعهدات طرفين قرارداد از قبيل: تهيه نقشه هاي اجرايي ، مطالعات و مشاوره ، مصالح ساختماني و نوع آن ، موارد فني و شهرسازي.

8- قيد رعايت كليه قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي وزارت كار و امور اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي ، مسكن و شهرسازي ، سازمان تأمين اجتماعي ...

9- ضمانت اجرايي تعهدات و فسخ قرارداد اعم از موجه و غيرموجه ، و نحوه تعيين سهم الشراكه در صورت فسخ.

10- تعريف مكانيزم تشويقي جهت تسريع در اجراي پروژه از نظر كيفيت و كميت و مدت زمان اجراي قرارداد.

11-تعيين ميزان خسارت ناشي از تأخير در اجراي تعهدات.

12-تعيين نشاني دقيق هر يك از طرفين جهت ارسال اوراق ، دعوت نامه ها ، ابلاغ مكاتبات ، اخطاريه هاي قانوني.

13-تعيين مرجع حل اختلاف جهت تفسير ، رفع ابهام در قرارداد و هماهنگي هاي بيشتر.

14- قيد ساير شروط شامل: هزينه هاي ثبتي ، نظارت هاي كُلي ، انجام پيش فروش واحدهاي احداثي و تقسيم منافع در دوره بهره برداري و ...

Û ماده (12) :

Å ***وظايف معاونت سرمايه گذاري و مشاركت هاي اقتصادي شهرداري:

1-تهيه اطلاعات جامع و كُلي از پروژه هاي مورد سرمايه گذاري و تجزيه و تحليل هر يك از آنها از نظر  تأثيرات اقتصادي ، افزايش يا كاهش درآمد ناشي از آنها.

2-تسهيل در فرآيند امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري باتوجه به قوانين جاري ، بودجه سالانه ، تعرفه عوارض ، اولويت بندي نيازهاي فصلي و برنامه هاي توسعه و چشم اندازهاي كوتاه مدت و بلند مدت.

3-ايجاد زمينه و بستر مناسب براي ترغيب و تشويق سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات و امكانات كافي   از طرف شهرداري.

4-تعيين زمان بندي دقيق و بررسي علل تأخير احتمالي درعمليات اجرايي.

5-تجزيه و تحليل و بررسي تأثير و توجيهات اقتصادي و فني پروژه ها.

6- ارائه طرح هاي كاربردي و انجام مشاوره با كارشناسان ذيربط شهرداري و همچنين كارشناسان و صاحب نظران حقيقي و حقوقي در امور سرمايه گذاري.

7- فراهم آوردن شرايط برابر براي ايجاد رقابت بين سرمايه گذاران جهت انجام امور سرمايه گذاري.

8- مسئوليت تنظيم جلسات هيأت عالي امور سرمايه گذاري و مشاركتها.

9- ايجاد هماهنگي امور سرمايه گذاري در مناطق و سازمان ها و شركت هاي وابسته و واحدهاي تابعه شهرداري.

10- ابلاغ مصوبات هيأت عالي امور سرمايه گذاري و پيگيري نحوه اجراي آنها.

11- تهيه گزارش جامع و مستمر جهت ارائه به هيأت عالي امور سرمايه گذاري.

12- تعيين ناظر عالي با توافق طرفين قرارداد.

13- انجام ساير وظايف اجرايي كه از طرف هيأت عالي ارجاع مي شود.

14- نظارت بر حُسن اجراي اين شيوه نامه بعهده هيأت عالي سرمايه گذاري مي باشد.

15- ارجاع كليه طرح هاي مصوب هيأت عالي كه خارج از اختيارات شهردار و هيأت عالي مي باشد به شوراي اسلامي شهر جهت تصويب نهايي.

16- مسئوليت نظارت فني و مالي بر پروژه هاي سرمايه گذاري بعهده منطقه يا سازمان مربوطه مي باشد.

17- حق الجلسه اعضاء هيأت عالي و كميته مشورتي مطابق عُرف معمول در ساير كميسيون ها و هيأت هاي مشابه در شهرداري با پيشنهاد دبير و تصويب هيأت عالي سرمايه گذاري تعيين و از سوي شهرداري مركز پرداخت  خواهد شد.

18- چارت سازماني معاونت سرمايه گذاري و مشاركت هاي اقتصادي ضميمه اين شيوه نامه مي باشد.

 

 
 چاپ